Uitgebreid zoeken

Uitgebreid zoeken

Horlogeboxen

Horloge accessoires

  Horlogebanden
  Horlogesluitingen
  Horloge gereedschap

  Mijn mandje

  Aantal: 0
  Totaal: € 0,00

  Horloges - Technische informatie

  Soorten uurwerk

  • Quartz: het horloge verkrijgt energie van een batterij/accu. De secondewijzer beweegt tikkend.
  • Automatisch: het horloge verkrijgt energie door beweging (of opwinding d.m.v. draaiing aan de kroon). De secondewijzer beweegt in een vloeiende beweging. Een watchwinder (link) is een bruikbare accessoire.
  • Mechanisch: het horloge verkrijgt energie door opwinding (draaiing aan de kroon).

  Soorten materiaal kast

  • Edelstaal: roestvrij en zeer sterk.
  • Titanium: zeer sterk en ultra licht.
  • Keramiek: krasvrij.
  • Edelstaal PVD (zwarte coating): roestvrij en zeer sterk.

  Soorten materiaal band

  • Edelstaal: roestvrij en zeer sterk. Tevens ideaal voor sport (i.v.m. transpiratie)
  • Leder: licht, soepel en chique.
  • Titanium: zeer sterk en ultra licht.
  • Keramiek: krasvrij.
  • Rubber: soepel en licht.

  Soorten glas

  • Mineraalglas: standaard glas.
  • Gehard mineraalglas: zeer sterk glas.
  • Saffierglas: krasvrij glas.

  Waterdichtheid

  • 3 ATM (30 meter): bestand tegen spatwater en regenwater.
  • 5 ATM (50 meter): iets beter bestand tegen spatwater en regenwater.
  • 10 ATM (100 meter): bestand tegen douchen en normaal zwemmen (niet geschikt voor de duikplank, snorkelen of duiken)
  • 20 ATM (200 meter): bestand tegen zwemmen en duiken.
  • Vanaf 20 ATM (200 meter): bestand tegen elk watergebruik.

  Wij adviseren een horloge met een waterdichtheid van 3 ATM of 5 ATM niet in contact te laten komen met water. Dergelijke gevallen worden niet gedekt door enige vorm van garantie.

  Functies

  • Chronograaf: een chronograaf is een ander woord voor stopwatch. Met deze functie kunt u dus een exacte tijdsmeting doen.
  • Gangreserve: de gangreserve geeft de hoeveelheid energie aan die het horloge bevat (toegepast bij automatische horloges).
  • Tachymeter: de tachymeter is een functie waarmee men de snelheid kan meten d.m.v. het meten van hoelang een voorwerp (in dit geval het horloge) doet over een afstand van 1000 meter.
  • Tritium / Lumibrite: deze stof verlicht uw horloge (wijzers en indicators) in het donker.
  • Jewels: dit zijn edelsteentjes (vaak synthetisch) die zorgen voor een soepele maar vooral meer duurzame beweging van het automatische of mechanische uurwerk. In principe geldt de stelling “hoe meer jewels, hoe beter”.
  • Lunette: dit betreft de draairing op de horlogekast. Afhankelijk van het horloge is de lunette draaibaar. Hiermee kan men tijdsmetingen verrichten. Bijvoorbeeld bij het duiken is het handig i.v.m. de resterende duiktijd (m.b.t.de voorradige zuurstof).
  • Verschroefde kroon: de kroon opent zich door draaiing aan de kroon. Hierdoor is het horloge goed bestand tegen water en andere stoffen. Veelal toegepast bij duikhorloges.
  • Eco-drive: systeem waarbij het horloge energie verkrijgt door (zon)licht.
  • Kinetic: systeem van Seiko waarbij het horloge energie door beweging verkrijgt en dit opslaat in een kleine accu.
  • GMT-functie: functie waarmee men een 2e tijd kan instellen (horloge geeft 2 tijdseenheden aan).
  • Datumaanduiding: weergave van dag, week of jaar.
  • Maanfase: weergave van de stand van de maan. De periode van de complete rondgang van de maan om de aarde bedraagt ongeveer 29,5 dag (bijna een maand).
  • Swiss Made: een uurwerk mag het predicaat “Swiss Made” dragen wanneer het horloge gemonteerd en gecontroleerd is in Zwitserland en waarbij de onderdelen van de productie m.b.t. de montage van het horloge voor 50% van de waarde vertegenwoordigen. Swiss Made is een kwaliteitszegel.
  • Doornsluiting: standaard sluiting waarbij het pinnetje door het gewenste gaat wordt geprikt.
  • Vlindersluiting/ vouwsluiting: de sluiting en de band vormen één geheel. Deze sluiting kunt u vergelijken met de sluiting van een edelstalen band.

  Gebruik

  • Wees voorzichtig met uw horloge. Horloges zijn in de regel vrij kwetsbaar (vooral automatische en mechanische horloges).
  • Voorkom heftige schokken, stoten, chemische stoffen en magnetische invloeden.
  • Ter voorkoming van condens (vocht) in uw horloge let u er op dat de kroon te allen tijde gesloten is (leest u tevens de informatie qua waterdichtheid door) en wees bedacht op grote temperatuurverschillen (hierdoor zetten materialen uit waardoor water toegang krijgt tot het horloge).
  • Indien u de datum van een automatisch of mechanisch horloge wenst te verzetten, doet u dit niet tussen de periode van 21:00 en 03:00 uur (wanneer de wijzers van uw horloge een tijdstip binnen deze periode aangeven). Dit kan blijvende schade aanrichten aan uw uurwerk. Tevens valt deze handeling niet onder de garantie. Oplossing: stelt u de tijd handmatig in op 18:30 of 07:30 en verzet dan de datum. Hierna stelt u de juiste tijd weer in.
  • Wees voorzichtig met de kroon. De kroon valt niet onder de garantie omdat beschadiging vrijwel altijd plaatsvindt door stoten of vallen.

  Watches - Technical Information

  Kinds of calibers

  • Quartz: a battery supplies the energy of the watch. The second hand moves ticking.
  • Automatical: the watch is supplied with energy from movements (or winding by means, of turning the crown). The second hand moves smoothly. A watchwinder is a useful accessory.
  • Mechanical: the watch is supplied with energy by winding up (turning the crown).

  Kinds of materials of the case

  • Stainless steel: rust-proof and very strong.
  • Titanium: very strong and ultra light.
  • Keramiek: scratch proof.
  • Stainless steel PVD (black coating): rust proof and very strong

  Kinds of materials of the strap/bracelet

  • Stainless steel: rust proof, reliable and very strong. At the same time ideal when sporting.
  • Leather: light, flexible and chic.
  • Titanium: very strong and ultra light.
  • Ceramic: scratch proof.
  • Rubber: flexible and light.

  Kinds of glass

  • Mineral glass: normal glass (minerals).
  • Hardened mineral glass: very strong glass.
  • Sapphire glass: scratch proof glass.

  Water resistance

  • 3 ATM (30 meter): resistant to splashing water and rain.
  • 5 ATM (50 meter): a bit better resistant to splashing water and rain.
  • 10 ATM (100 meter): resistant to taking a shower and swimming (not resistant when plunging, snorkeling and diving).
  • 20 ATM (200 meter): resistant to swimming and diving.
  • From 20 ATM up: resistant to all normal use when in the water.

  We advise: a watch with a resistance of 3 ATM or 5 ATM avoid any contact with water. When you have damages from such a contact, they are not covered under any warranty.

  Functions

  • Chronograph: a chronograph is an other word used for stop-watch. With this function you can measure a time exactly.
  • Power reserve: applied in automatic/mechanical watches and shows the quantity of energy is (still) present
  • Tachymeter: an instrument in the watch to measure speed e.g. by measuring how long it takes to cover a distance of 1000 meters.
  • Tritium/Lumibrite: these materials illuminate your watch in the dark (hand and other indicators).
  • Jewels: these are precious stones or synthetic stones which take care of smooth but especially more durable movements of automatic or mechanical watches. In principle the thesis “the more jewels, the better” holds good.
  • Bezel: this is the ring on the case. Most of the time it can be rotated. You may use it to measure time.
  • Screwed crown: the crown is opened by turning the crown. In this way the watch is well water resistant and resistant to other fluids/materials. It mostly applies to watches suitable for diving.
  • Eco-Drive: a system of Citizen watches by which the watch gets its energy from (sun) light.
  • Kinetic: a system of Seiko watches by which the watch gets its energy from movements; its stored in a small battery.
  • GMT-function: a function with which a second indicator of time can be adjusted different times (two time zones).
  • Date function: a reproduction of the day, the week or the year.
  • Moon phase: a reproduction of the phase of the moon. The period of a complete rotation of the moon around the earth takes about 29 days and a half (almost one month).
  • Swiss Made: a watch entitled to bear the predicate “Swiss Made” only when the watch bas been manufactured and checked in Switserland, and the parts of the watch with regard to the assembly of the watch amount to at least 50% of the value. Swiss Made is a seal devoting quality.
  • Deployment buckle: the closing and the strap are one piece. This closing may be compared to the closing of a stainless steel bracelet.

  Usage of watches

  • Be careful with your watch. As a rule watches are rather vulnerable (especially automatic and mechanical watches).
  • Prevent from violent shocks, bumping and contact with chemical substances and magnetic influences.
  • To prevent damp (moisture) in your watch please take care that the crown has been closed, always (read the information about the water resistance) and mind big differences of temperature (then materials expand and water may enter the watch).
  • If you want to adjust the date of an automatic or mechanical watch, please do not between 9 p.m. and 3 a.m. (when the hands indicate a time within this period). This may cause permanent damage to your watch. This adjustment in this period is not under warranty for repair. The right answer to the problem: adjust the time by hand to 6.30 p.m. or 7.30 a.m. and then adjust the date. After this you go back to the right time.
  • Be careful with the crown. The crown cannot be claimed for warranty because damage almost always had been caused by bumping against something or dropping.
  Volg BensonTrade op Twitter! Like BensonTrade op Facebook! Volg BensonTrade op Google+